Nawet najlepszy tłumacz może czasem popełnić błąd – może się zdarzyć tzw. błąd krytyczny lub chociażby literówka. Zdecydowanie lepiej jest tego uniknąć, dlatego tłumaczenie tekstu warto poddać ocenie innej osoby nazywanej weryfikatorem tłumaczeń. Jak zostać weryfikatorem tłumaczeń?

Weryfikator tłumaczeń – kto to?

Weryfikator tłumaczeń to osoba inna niż tłumacz wykonujący dane tłumaczenie. Sprawdza tekst przełożony przez tłumacza pod kątem użycia odpowiedniej nomenklatury branżowej, jak również stylistycznym, językowym, ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym. Weryfikuje również to, czy tłumacz stosuje odpowiednią terminologię przekazaną mu przez Project Managera dla danego projektu.

Jak zostać weryfikatorem tłumaczeń?

Wykwalifikowany weryfikator powinien posiadać:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w dziedzinie tłumaczeń, wystawiony przez instytucję lub placówkę szkolnictwa wyższego lub świadectwo/zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;
 • kompetencje lingwistyczne niezbędne do zrozumienia tekstu źródłowego oraz do bezbłędnego zweryfikowania tekstu w języku docelowym;
 • kompetencje badawcze potrzebne do sprawnego wyszukiwania i pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonania weryfikacji za pomocą wszelkich dostępnych środków;
 • kompetencje kulturowe, czyli posiadać wiedzę z zakresu kultury danego obszaru językowego (zarówno języka źródłowego, jak i docelowego);
 • kompetencje techniczne, obejmujące zdolności i umiejętności konieczne do profesjonalnego wykonania weryfikacji (np. posługiwanie się narzędziami CAT).

Aby zostać weryfikatorem Biura Tłumaczeń Bireta należy spełnić również następujące warunki:

 • mieć doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny;
 • posiadać przynajmniej roczne doświadczenie w pracy w Birecie lub dwuletnie doświadczenie weryfikatora w innych firmach;
 • odbyć szkolenie mentorskie z zakresu weryfikacji.

Masz już doświadczenie w tłumaczeniach, ale chciałbyś poszerzyć swoje umiejętności i zostać weryfikatorem? Zapoznaj się z ofertą specjalistycznego szkolenia WERYFIKATOR.

Przejdź do:

Masz pytanie? Napisz do nas!

  WYCENA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

   

  Dane kontaktowe*  Jaki jest język źródłowy tekstu do tłumaczenia?*

  Jaki jest język docelowy? (Jeśli będzie to kilka języków, prosimy o podanie ich po przecinku)*

  Na kiedy jest potrzebne tłumaczenie?

  Jak najszybciejTermin nie ma znaczeniaNie później niż:

  Rodzaj tłumaczenia

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie uwierzytelnione

  Informacje dodatkowe (np. przeznaczenie tłumaczenia)

  Wgraj plik

  Jeśli chcesz wycenić więcej niż jeden plik, spakuj je razem do archiwum .rar lub .zip i wgraj jako jeden załącznik.

  Abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przygotowania wyceny i późniejszej realizacji zelecenia, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zaznaczenie pierwszej lub obu poniższych zgód oraz zapoznanie się z informacją, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.