Tłumaczenia techniczne rysunków i dokumentacji

Tłumaczenia techniczne w Warszawie to specjalność Biura Tłumaczeń Bireta

Tłumaczenia techniczne stanowią bardziej szczegółowy rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, związanych z tematyką technologiczną oraz praktycznym zastosowaniem naukowych i technicznych informacji. Wymagają nie tylko znajomości charakterystycznego dla danej branży słownictwa, ale również konkretnej wiedzy dotyczącej wybranej dziedziny.

 • Nasze biuro tłumaczeń technicznych w Warszawie to miejsce wyróżniające się tłumaczami i weryfikatorami, będącymi specjalistami z danych dziedzin. Wiemy, jak prawidłowo wykonać tłumaczenie dokumentacji technicznej w Warszawie. Wśród nas są inżynierowie budowlani, automatycy, elektrycy, mechanicy, gazownicy, informatycy. Wielu z nas to specjaliści wpisani do rejestru tłumaczy technicznych NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Mamy wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach dużych projektów technicznych.
 • Gwarantujemy spójność tłumaczonych tekstów. Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania dedykowanego dla biur tłumaczeń technicznych. Dla każdego projektu opracowujemy bazy terminologiczne i słowniki.
 • Sprawnie obsługujemy tłumaczenie dokumentacji technicznej w Warszawie, w tym duże projekty techniczne wymagające przekładu nawet kilku tysięcy stron miesięcznie. W ramach projektów wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe.
 • Koordynujemy realizację zlecenia – do każdego projektu przydzielamy Project Managera, który pozostając w stałym kontakcie z Klientem, ustala szczegółowy harmonogram prac i czuwa nad sprawnym przebiegiem procesu tłumaczeń technicznych w Warszawie.
 • Realizujemy tłumaczenia techniczne, począwszy od fazy ofertowej, przez negocjacje handlowe, kontrakty, po etap wdrożenia, dostarczenia dokumentacji projektowej i szkolenia.
 • Wykonujemy również tłumaczenie rysunków technicznych bezpośrednio w programie AutoCAD. W ciągu roku tłumaczymy ponad 10 tysięcy takich rysunków.

Potrzebne Ci tłumaczenia techniczne w Warszawie? Skontaktuj się z nami. Szybko przygotujemy bezpłatną wycenę i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!


Tłumaczymy:

Dokumentacje projektowe

Wykonywane przez nas tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć również wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej, w tym koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych, projektów technicznych czy dokumentacji powykonawczej. Przekładami zajmują się specjaliści z różnych dziedzin (jak np. inżynierowie budowlani), którzy znają specyfikę branż i projektów w nich prowadzonych.

Decyzje środowiskowe

Wykonujemy tłumaczenia techniczne dotyczące decyzji środowiskowych, poprzedzających postanowienia o pozwoleniu na budowę czy zagospodarowanie terenu. Dotyczą one realizacji wszelkich przedsięwzięć budowlanych, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne, dlatego ich profesjonalne tłumaczenie techniczne jest niezwykle istotne.

Dokumentacje przetargowe

Nasza oferta na tłumaczenia techniczne w Warszawie dotyczy również dokumentacji przetargowej. Wielokrotnie wspieraliśmy zagraniczne i polskie firmy, które brały udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Doskonale znamy procedury przetargowe, dzięki czemu nie tylko dostarczamy tłumaczenia techniczne świetnej jakości w krótkim czasie, ale także dopasowujemy je do wymogów zamówień publicznych. Zapewniamy obsługę tłumaczeniową na każdym etapie procesu przetargowego, począwszy od tłumaczenia SIWZ, przez negocjacje, aż po podpisanie kontraktu z zamawiającym.


Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) to najważniejszy dokument zamówienia publicznego, zawierający informacje dotyczące m.in. opisu przedmiotu zamówienia, terminów wykonania, czy kryteriów oceny oferty. Precyzyjne tłumaczenia techniczne takich dokumentów są niezwykle istotne dla firm, które chcą startować w danym przetargu.

Gwarancje

Wykonujemy tłumaczenia techniczne kart gwarancyjnych na różne języki.
Gwarancja powinna być jasna, a opisane w niej obowiązki producenta oraz uprawnienia konsumenta zrozumiałe i niepozostawiające niedomówień. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na kompleksowe tłumaczenie dokumentacji technicznej różnych produktów – od specjalistycznych urządzeń i maszyn, po powszechną elektronikę.

Instrukcje obsługi

Nasze biuro tłumaczeń technicznych w Warszawie pomoże przetłumaczyć specjalistyczne instrukcje obsługi do urządzeń i maszyn technicznych, objaśniające zasadę wykorzystywania, konserwację, montaż czy postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Tłumaczenia techniczne obejmują instrukcje urządzeń używanych w przemyśle energetycznym, gazowym, chemicznym, budowlanym, zbrojeniowym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym i wielu innych.

Katalogi

Zajmujemy się tłumaczeniem technicznym katalogów dotyczących np. urządzeń pomiarowych, materiałów budowlanych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, materiałów budowlanych i innych. Dzięki profesjonalnym bazom terminologicznym, które tworzymy przy każdym projekcie, jesteśmy w stanie profesjonalnie wykonać tłumaczenia techniczne z każdej branży.


Normy

Wykonujemy tłumaczenia tekstów technicznych, w tym norm, rozporządzeń i dyrektyw dotyczących np. maszyn i urządzeń energetycznych, elektrycznych oraz górniczych, paliw płynnych i stałych, substancji chemicznych, nanotechnologii, systemów informatycznych, przyrządów pomiarowych czy materiałów i wyrobów budowlanych.


Programy funkcjonalno-użytkowe

Nasze biuro tłumaczeń technicznych w Warszawie realizuje również przekłady programów funkcjonalno-użytkowych, które są opracowaniami z zakresu robót budowlanych. Nasi profesjonalni tłumacze mają doświadczenie w przygotowywaniu dużych projektów, dzięki czemu mogą fachowo tłumaczyć na języki europejskie lub azjatyckie wymagania architektoniczne, funkcjonalne, materiałowe czy ekonomiczne.

Rysunki techniczne

Potrzebujesz tłumaczenia rysunków technicznych w Warszawie? Zgłoś się do nas! Każdego roku przekładamy na wiele różnych języków europejskich i azjatyckich ponad 10 tysięcy rysunków m.in. urządzeń, konstrukcji, maszyn, systemów czy budynków. Pracujemy na oprogramowaniu komputerowym powszechnie wykorzystywanym w projektowaniu technicznym, przede wszystkim w programie AutoCAD. Dzięki naniesieniu tłumaczenia bezpośrednio na rysunek, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie odwzorować oryginalny układ dokumentu. Zatrudniamy specjalistów z branż inżynieryjnych i budowlanych, dzięki czemu mamy pewność, że tłumaczenia techniczne są najwyższej jakości.

Umowy

Oferujemy przekłady umów na wiele różnych języków azjatyckich oraz europejskich, w tym tłumaczenia techniczne na angielski i niemiecki. Zapewniamy także kompleksową pomoc na etapie przygotowania i składania oferty oraz negocjacji kontraktów. Dzięki współpracy z prawnikami i zastosowaniu dwustopniowego systemu kontroli jakości gwarantujemy, że przekład będzie precyzyjny i profesjonalny.

W teorii nawet osoby płynnie posługujące się językiem obcym mogą mieć problem z przekładem dokumentów projektowych czy skomplikowanych instrukcji obsługi. W praktyce tłumaczenia techniczne wymagają nie tylko doskonałych umiejętności lingwistycznych oraz pisania w konwencji, ale i wieloaspektowej wiedzy i obeznania z zakresu danej branży. Są to niezbędne narzędzia pracy każdego profesjonalnego tłumacza technicznego. Dlatego właśnie w codziennej pracy naszego biura w Warszawie korzystamy z pomocy specjalistów, którzy nie tylko dobrze operują słownictwem z danej branży, ale potrafią również zweryfikować poprawność treści z merytorycznego punktu widzenia.Co jest istotne w tłumaczeniach technicznych?

Znajomość słownictwa branżowego to klucz do wysokiej jakości tłumaczenia technicznego. Przykładowo, polskie słowo „część” w języku angielskim ma wiele odpowiedników – part, element, portion, piece, fraction, share. To jeden z wielu przykładów pokazujących, jak bardzo wybór każdego słowa ma wpływ na zrozumienie tekstu przez odbiorcę. Tłumaczenia techniczne wymagają również śledzenia nowinek branżowych. Czasami teksty mogą wymagać opisania produktów, które dopiero niedawno miały lub będą mieć swoją premierę na rynku. Ponadto, wbrew pozorom bardzo istotny jest również kontekst kulturowy. Zdarza się, że w zagranicznych tekstach technicznych używane są np. różne jednostki miary czy nawet formaty daty i godziny.


Cechy charakterystyczne tłumaczeń technicznych

Z reguły tłumaczenia techniczne skierowane są do wąskiego grona odbiorców, którzy terminologię danej branży znają bardzo dobrze. Niemniej jednak należy również pamiętać o treściach technicznych stworzonych do grupy odbiorców, która nie specjalizuje się w danej dziedzinie. Doświadczony tłumacz dokona przekładu będącego zrozumiałym dla osób spoza branży. W wielu przypadkach to właśnie od jakości tłumaczenia technicznego zależy jego interpretacja. Aby przełożone treści były na wysokim poziomie, do każdego zlecenia wykorzystywane są specjalistyczne słowniki i inne pomoce naukowe z danej dziedziny. Bywa, że w związku z serią dodatkowych kroków podejmowanych w ramach realizacji zamówienia, jego czas może się wydłużyć.


Kiedy warto skorzystać z tłumaczeń technicznych?

Z usług na tłumaczenia techniczne warto skorzystać praktycznie zawsze, gdy oryginalny tekst zawiera specjalistyczne słownictwo. W kompetencjach naszego biura tłumaczeń znajduje się przekład takich dokumentów technicznych jak:

 • decyzje środowiskowe,
 • dokumenty projektowe,
 • gwarancje,
 • katalogi produktów oraz usług,
 • kosztorysy,
 • normy,
 • dokumenty przetargowe oraz SIWZ (Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia),
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • podręczniki,
 • rysunki techniczne,
 • umowy,
 • instrukcje obsługi nie tylko pojedynczych produktów, ale i urządzeń oraz maszyn o skomplikowanej budowie i mechanizmie użytkowania.

Klienci korzystają z naszej oferty tłumaczenia tekstu technicznego, kiedy np. stawiają pierwsze kroki w biznesie międzynarodowym. Wypuszczając produkt na rynek światowy, wraz z nim musi zostać wydana instrukcja obsługi, gwarancja czy opis specyfikacji. Aby zapewnić powodzenie produktu, wszelkie dokumenty muszą zostać poprawnie przełożone. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług na tłumaczenia techniczne w Warszawie i nie tylko.


Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia technicznego? Skontaktuj się z nami. Szybko przygotujemy bezpłatną wycenę i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

wypełnij formularz wyceny

  WYCENA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

   

  Dane kontaktowe*  Jaki jest język źródłowy tekstu do tłumaczenia?*

  Jaki jest język docelowy? (Jeśli będzie to kilka języków, prosimy o podanie ich po przecinku)*

  Na kiedy jest potrzebne tłumaczenie?

  Jak najszybciejTermin nie ma znaczeniaNie później niż:

  Rodzaj tłumaczenia

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie uwierzytelnione

  Informacje dodatkowe (np. przeznaczenie tłumaczenia)

  Wgraj plik

  Jeśli chcesz wycenić więcej niż jeden plik, spakuj je razem do archiwum .rar lub .zip i wgraj jako jeden załącznik.

  Abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przygotowania wyceny i późniejszej realizacji zelecenia, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zaznaczenie pierwszej lub obu poniższych zgód oraz zapoznanie się z informacją, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.