Tłumaczenia techniczne to specjalność Biura Tłumaczeń Bireta.

Stanowią one bardziej szczegółowy rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, związanych z tematyką technologiczną oraz praktycznym zastosowaniem naukowych i technicznych informacji. Wymagają nie tylko znajomości charakterystycznego dla danej branży słownictwa, ale również konkretnej wiedzy dotyczącej wybranej dziedziny.

 • Naszymi tłumaczami i weryfikatorami są specjaliści z danych dziedzin – inżynierowie budowlani, automatycy, elektrycy, mechanicy, gazownicy, informatycy. Wielu z nich to specjaliści wpisani do rejestru tłumaczy technicznych NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach dużych projektów technicznych.
 • Gwarantujemy spójność tłumaczonych tekstów. Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania dedykowanego dla biur tłumaczeń. Dla każdego projektu opracowujemy bazy terminologiczne i słowniki.
 • Sprawnie obsługujemy duże projekty techniczne wymagające tłumaczenia nawet kilku tysięcy stron miesięcznie. W ramach projektów wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe.
 • Koordynujemy realizację zlecenia – do każdego projektu przydzielamy Project Managera, który pozostając w stałym kontakcie z Klientem ustala szczegółowy harmonogram prac i czuwa nad sprawnym przebiegiem procesu tłumaczenia.
 • Realizujemy tłumaczenia począwszy od fazy ofertowej, przez negocjacje handlowe, kontrakty, po etap wdrożenia, dostarczenia dokumentacji projektowej i szkolenia.
 • Rocznie wykonujemy tłumaczenia ponad 10 tysięcy rysunków technicznych.

Potrzebujesz tłumaczenia? Skontaktuj się z nami. Szybko przygotujemy bezpłatną wycenę i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

KONTAKT  


Tłumaczymy:

Dokumentacje projektowe

Wykonywane przez nas tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć również wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej, w tym koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowalnych, projektów technicznych czy dokumentacji powykonawczej. Przekładami zajmują się specjaliści z różnych dziedzin (jak np. inżynierowie budowlani), którzy znają specyfikę branż i projektów w nich prowadzonych.

 

Decyzje środowiskowe

Podejmujemy się przekładów decyzji środowiskowych, poprzedzających decyzje o pozwoleniu na budowę czy zagospodarowaniu terenu. Dotyczą one realizacji wszelkich przedsięwzięć budowlanych, które mają znaczący na środowisko naturalne, dlatego ich profesjonalne tłumaczenie jest niezwykle istotne.

 

 
Dokumentacje przetargowe

Nasza oferta przekładów dotyczy również dokumentacji przetargowej. Zespół Birety tworzy wielu specjalistów z różnych dziedzin, którzy znają specyfikę danej branży. Są to m.in. inżynierowie budowlani, elektrycy, mechanicy czy gazownicy, którzy są wpisani do rejestru tłumaczy technicznych NOT.

 

Gwarancje

Wykonujemy przekłady kart gwarancyjnych na różne języki. Gwarancja powinna być jasna, a opisane w niej obowiązki producenta oraz uprawnienia konsumenta zrozumiałe i niepozostawiające niedomówień. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na odpowiednie tłumaczenie techniczne dokumentacji różnych produktów – od specjalistycznych urządzeń i maszyn, po powszechną elektronikę.

 

 
Instrukcje obsługi

Nasz zespół pomoże przetłumaczyć specjalistyczne instrukcje obsługi do urządzeń i maszyn technicznych, objaśniające zasadę wykorzystywania, konserwację, montaż czy postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Przekładamy instrukcje urządzeń używanych w przemyśle energetycznym, gazowym, chemicznym, budowlanym, zbrojeniowym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym i wielu innych.

 

Katalogi

Zajmujemy się tłumaczeniem technicznym katalogów dotyczących np. urządzeń pomiarowych, materiałów budowlanych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, materiałów budowlanych i innych. Dzięki profesjonalnym bazom terminologicznym, które tworzymy przy każdym projekcie, jesteśmy w stanie profesjonalnie przełożyć tekst z każdej branży.

 

 
Normy

Przyjmujemy zlecenia na przekłady norm, rozporządzeń i dyrektyw dotyczących np. maszyn i urządzeń energetycznych, elektrycznych oraz górniczych, paliw płynnych i stałych, substancji chemicznych, nanotechnologii, systemów informatycznych, przyrządów pomiarowych czy materiałów i wyrobów budowalnych.

 

Programy funkcjonalno-użytkowe

Nasze biuro przekłada również programy funkcjonalno-użytkowe, które są opracowaniami z zakresu robót budowlanych. Nasi profesjonalni tłumacze mają doświadczenie w przygotowywaniu dużych projektów, dzięki czemu mogą fachowo przełożyć na języki europejskie lub azjatyckie wymagania architektoniczne, funkcjonalne, materiałowe czy ekonomiczne.

 

 
Rysunki techniczne

Nasze biuro specjalizuje się w tłumaczeniach rysunków technicznych. Każdego roku przekładamy na wiele różnych języków europejskich i azjatyckich ponad 10 tysięcy rysunków m.in. urządzeń, konstrukcji, maszyn, systemów czy budynków. Zatrudniamy specjalistów z branż inżynieryjnych i budowlanych, dzięki czemu mamy pewność, że przekłady są najwyższej jakości.

 

Umowy

Oferujemy przekłady umów na wiele różnych języków azjatyckich oraz europejskich. Zapewniamy także kompleksową pomoc na etapie przygotowania i składania oferty oraz negocjacji kontraktów. Dzięki współpracy z prawnikami i zastosowaniu dwustopniowego systemu kontroli jakości, gwarantujemy, że przekład będzie precyzyjny i profesjonalny.

 

 
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) to najważniejszy dokument zamówienia publicznego, zawierający informacje dotyczące m.in. opisu przedmiotu zamówienia, terminów wykonania, czy kryteriów oceny oferty. Precyzyjne techniczne tłumaczenie takich dokumentów jest niezwykle istotne dla firm, które chcą startować w danym przetargu.

 

W teorii nawet osoby płynnie posługujące się językiem obcym mogą mieć problem z przekładem dokumentów projektowych czy skomplikowanych instrukcji obsługi. W praktyce wymagają one nie tylko doskonałych umiejętności lingwistycznych oraz pisania w konwencji, ale i wieloaspektowej wiedzy i obeznania z zakresu danej branży. Są to niezbędne narzędzia pracy każdego profesjonalnego tłumacza. Dlatego właśnie w codziennej pracy naszego biura korzystamy z pomocy specjalistów, którzy nie tylko dobrze operują słownictwem z danej branży, ale również potrafią zweryfikować poprawność treści z merytorycznego punktu widzenia.

Co jest istotne w tłumaczeniach technicznych?

Znajomość słownictwa branżowego to klucz do wysokiej jakości przekładu. Przykładowo, polskie słowo “część” w języku angielskim ma wiele odpowiedników – part, element, portion, piece, fraction, share. To jeden z wielu przykładów pokazujących jak bardzo wybór każdego słowa ma wpływ na zrozumienie tekstu przez odbiorcę. Tłumaczenia techniczne wymagają również śledzenia nowinek branżowych. Czasami teksty mogą wymagać opisania produktów, które dopiero niedawno miały lub będą mieć swoją premierę na rynku. Ponadto, wbrew pozorom bardzo istotny jest również kontekst kulturowy. Zdarza się, że w zagranicznych tekstach używane są np. różne jednostki miary czy nawet formaty daty i godziny.

Cechy charakterystyczne tłumaczeń technicznych

Z reguły ten rodzaj przekładu skierowany jest do wąskiego grona odbiorców, którzy terminologię danej branży znają bardzo dobrze. Niemniej jednak należy również pamiętać o treściach technicznych stworzonych do grupy odbiorców, która nie specjalizuje się w danej dziecinie. Doświadczony tłumacz dokona przekładu będącego zrozumiałym dla osób spoza branży. W wielu przypadkach to właśnie od jakości przekładu zależy jego interpretacja. Aby przełożone treści były wysokiej jakości do każdego zlecenia wykorzystywane są specjalistyczne słowniki i inne pomoce naukowe z danej dziedziny. Bywa, że w związku z serią dodatkowych kroków podejmowanych w ramach realizacji zamówienia jego czas może się wydłużyć.

Kiedy warto skorzystać z tłumaczeń technicznych?

Z tego rodzaju usługi warto skorzystać praktycznie zawsze, gdy oryginalny tekst zawiera specjalistyczne słownictwo. W kompetencjach naszego biura tłumaczeń znajduje się przekład takich dokumentów technicznych jak:

 • decyzje środowiskowe,
 • dokumenty projektowe,
 • dokumenty przetargowe oraz SIWZ (Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia),
 • gwarancje,
 • katalogi produktów oraz usług,
 • kosztorysy,
 • normy,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • podręczniki,
 • rysunki techniczne,
 • umowy,
 • instrukcje obsługi nie tylko pojedynczych produktów, ale i urządzeń oraz maszyn o skomplikowanej budowie i mechanizmie użytkowania.

Klienci korzystają z naszej oferty tłumaczenia technicznego, kiedy np. stawiają pierwsze kroki w biznesie międzynarodowym. Wypuszczając produkt na rynek światowy wraz z nim musi zostać wydana instrukcja obsługi, gwarancja czy opis specyfikacji. Aby zapewnić powodzenie produktu wszelkie dokumenty muszą zostać poprawnie przełożone. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług translatorskich.