Tłumaczenia techniczne to specjalność Biura Tłumaczeń Bireta.

Stanowią one bardziej szczegółowy rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, związanych z tematyką technologiczną oraz praktycznym zastosowaniem naukowych i technicznych informacji. Wymagają nie tylko znajomości charakterystycznego dla danej branży słownictwa, ale również konkretnej wiedzy dotyczącej wybranej dziedziny.

 • Naszymi tłumaczami i weryfikatorami są specjaliści z danych dziedzin – inżynierowie budowlani, automatycy, elektrycy, mechanicy, gazownicy, informatycy. Wielu z nich to specjaliści wpisani do rejestru tłumaczy technicznych NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach dużych projektów technicznych.
 • Gwarantujemy spójność tłumaczonych tekstów. Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania dedykowanego dla biur tłumaczeń. Dla każdego projektu opracowujemy bazy terminologiczne i słowniki.
 • Sprawnie obsługujemy duże projekty techniczne wymagające tłumaczenia nawet kilku tysięcy stron miesięcznie. W ramach projektów wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe.
 • Koordynujemy realizację zlecenia – do każdego projektu przydzielamy Project Managera, który pozostając w stałym kontakcie z Klientem ustala szczegółowy harmonogram prac i czuwa nad sprawnym przebiegiem procesu tłumaczenia.
 • Realizujemy tłumaczenia począwszy od fazy ofertowej, przez negocjacje handlowe, kontrakty, po etap wdrożenia, dostarczenia dokumentacji projektowej i szkolenia.
 • Rocznie wykonujemy tłumaczenia ponad 10 tysięcy rysunków technicznych.

Tłumaczymy:

 • certyfikaty
 • dokumentacje projektowe
 • decyzje środowiskowe
 • dokumentację przetargową
 • gwarancje
 • instrukcje obsług
 • katalogi
 • normy
 • programy funkcjonalno – użytkowe
 • projekty techniczne
 • rysunki techniczne
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • umowy