Tłumaczenia dla branży zbrojeniowej i lotniczej


Wykonywaliśmy tłumaczenia pisemne i ustne między innymi dla wymienionych niżej firm.

 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Air France Polska
 • Airbus Group Polska Sp. z o.o.
 • Ambasada Brytyjska
 • Ambasada Kanady
 • Budimex S.A.
 • Centralny Port Komunikacyjny
 • Elbit Systems Ltd.
 • GE Poland
 • HBC Aviation
 • Hyundai Rotem
 • Lockheed Martin Global Inc.
 • Loyd’s Aviation Group (Polska)
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Poland U.S. Operations Sp. z o.o. 
 • Polimex-Mostostal SA
 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Skytanking Holding GmbH
 • Thales International Polska Sp. z o.o.

Zrealizowane projekty tłumaczeniowe

Większość projektów, które zrealizowaliśmy dla firm z sektora obronności czy lotnictwa, z uwagi na swoją rangę, nie może zostać ujawniona. Bireta wykonała przekłady m.in. dokumentacji technicznych dotyczących urządzeń wojskowych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargach związanych z branżą zbrojeniową, czy dokumentów prawnych. 

Zapewnialiśmy także tłumaczenia symultaniczne podczas konferencji o tematyce lotniczej i wojskowej, m.in.:

 • Konferencji „Bezpieczeństwo i rozwój rynku lotniczego w Polsce”
 • Forum Lotniczego 2015, 2016, 2017, 2018
 • Military Forum 2017
 • Konferencji „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”
 • Kongresu Rynku Lotniczego 2018, 2019