O NAS

NASZA MISJA

Dbamy o wizerunek i oszczędzamy czas naszych Klientów,
dostarczając im profesjonalne i kompleksowe usługi tłumaczeniowe.


SZACUNEK

Z szacunkiem odnosimy się do naszych Klientów i do siebie nawzajem. Szanujemy czas naszych Klientów i współpracowników. Szanujemy wszelkie opinie i poglądy na różne aspekty życia.

ZAUFANIE

Zawsze zakładamy, że inni w swoich działaniach kierują się dobrymi intencjami. Prezentujemy partnerski, otwarty i sprawiedliwy styl w kontaktach z naszymi współpracownikami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy transparentni. Ponosimy pełną odpowiedzialność za swoje działania i otwarcie o nich komunikujemy. Tego samego oczekujemy od innych.

CELE

Mamy jasno określone cele i zawsze pracujemy jako jeden zespół. Dbamy o ciągłe doskonalenie procesu tłumaczenia oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.