ISO 17100 i ISO 18587 – certyfikowana jakość tłumaczeń

Za nami kolejny audyt norm jakości ISO 171000 oraz ISO 18587! Weryfikacja naszego systemu zarządzania jakością tłumaczeń i projektami tłumaczeniowymi zakończyła się oczywiście sukcesem. Po raz kolejny potwierdziliśmy, że usługi tłumaczeniowe w Birecie spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania.

Pierwszy certyfikat normy jakości, wtedy jeszcze normy PN:EN 15038, przeszliśmy w roku 2012. Od tamtego czasu regularnie przeprowadzamy w biurze audyty nadzoru oraz recertyfikujące. Dwa lata temu do certyfikatu normy ISO 17100, która określa wymagania względem tłumaczeń pisemnych, dołączyliśmy także normę ISO 18587, definiującą procedury związane z tłumaczeniami maszynowymi. Więcej informacji na temat naszych certyfikatów: https://www.bireta.pl/o-nas/certyfikaty/