Na czym polega odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku. Jeżeli tłumacz przysięgły naruszy zasady uprawiania zawodu, poniesie skutki prawne, które przybliżamy poniżej. 

Kim jest tłumacz przysięgły i jaka jest specyfika jego pracy?

Tłumacz przysięgły to specjalista zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości. Przekłady, które realizuje (np. akty, faktury, certyfikaty, testamenty, pełnomocnictwa i tłumaczenia specjalistyczne), opatrzone są unikalną pieczęcią zawierającą informacje, takie jak: imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, język tłumaczeń, pozycję tłumacza na liście ministerstwa, podpis tłumacza oraz wpis do rejestru tłumaczeń (repertorium). Tłumaczenia te mają moc prawną dokumentu uwierzytelnionego notarialnie i są wymagane w różnego rodzaju urzędach i instytucjach. 

Na czym polega odpowiedzialność tłumacza przysięgłego? 

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do tego, aby realizować tłumaczenia z najwyższą starannością, przy zachowaniu dyskrecji (tajemnicy zawodowej). Powinien stale rozwijać swoje umiejętności związane zarówno z językiem tłumaczeń, jak i obszarami tematycznymi, którymi się zajmuje. Zlecenia tłumaczeń mogą być skierowane zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji – np. policji, sądu i urzędu

Skutki prawne za naruszenie zasad zawodu tłumacza przysięgłego 

Do zakwestionowania pracy tłumacza przysięgłego ma prawo każdy, kto korzystał z jego usług. Jeżeli tłumacz przysięgły naruszy zasady, które określa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, to Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek ministra sprawiedliwości lub wojewody, może rozpocząć postępowanie przeciwko tłumaczowi. Każda sytuacja jest inna, wymaga analizy KOZ, która dla tłumacza przysięgłego może skutkować:

 • upomnieniem,
 • naganą, 
 • zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 1 roku, 
 • całkowitym pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. 

Nieuzasadniona nieobecność tłumacza przysięgłego w czasie postępowań sądowych może dalej skutkować karami porządkowymi – pieniężnymi do 3 000 złotych lub aresztem do 30 dni. Jeżeli tłumacz przysięgły zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu, po upływie 2 lat może ubiegać się o ponowne przyznanie prawa. Wszelkie odwołania (zarówno ze strony tłumacza przysięgłego, jak i podmiotu wnioskującego) należy składać do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza. 

Zawód zaufania publicznego 

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego jest duża, stawiana na równi z odpowiedzialnością innych zawodów zaufania publicznego – np. z lekarzami i farmaceutami. Jednocześnie jest to odpowiedzialność, która daje satysfakcję z wykonywania zawodu i perspektywy rozwoju. 

Sprawdź, jakie zlecenia realizuje nasze biuro tłumaczeń.
Są to między innymi: 

Masz pytanie? Napisz do nas!

  WYCENA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

   

  Dane kontaktowe*  Jaki jest język źródłowy tekstu do tłumaczenia?*

  Jaki jest język docelowy? (Jeśli będzie to kilka języków, prosimy o podanie ich po przecinku)*

  Na kiedy jest potrzebne tłumaczenie?

  Jak najszybciejTermin nie ma znaczeniaNie później niż:

  Rodzaj tłumaczenia

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie uwierzytelnione

  Informacje dodatkowe (np. przeznaczenie tłumaczenia)

  Wgraj plik

  Jeśli chcesz wycenić więcej niż jeden plik, spakuj je razem do archiwum .rar lub .zip i wgraj jako jeden załącznik.

  Abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przygotowania wyceny i późniejszej realizacji zelecenia, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zaznaczenie pierwszej lub obu poniższych zgód oraz zapoznanie się z informacją, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.