Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Przekłady realizowane przez tłumacza przysięgłego opatrzone są pieczęcią tłumacza i respektuje się je w różnego rodzaju instytucjach i urzędach. Jak zostać tłumaczem przysięgłym i uwierzytelniać akty, zaświadczenia, faktury, certyfikaty, testamenty, pełnomocnictwatłumaczenia techniczne i inne dokumenty?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczenia wykonywane przez profesjonalnebiuro tłumaczeń (języka angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego i wielu innych) zawsze będą rzetelne. W przypadku tłumaczeń przysięgłych odpowiedzialność po stronie tłumacza jest jednak większa i może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku reguluje więc kwestie związane z tą pracą – między innymi wyznacza warunki, które trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym. Są to:

 • obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa,
 • znajomość języka polskiego,
 • wyższe wykształcenie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Osoby, które spełnią wymienione wyżej warunki, podpisują następnie rotę (ślubowanie) wobec Ministra Sprawiedliwości i zostają oficjalnie wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Jak brzmi obowiązująca rota?

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.”.

Sprawdź: tłumaczenia przysięgłe w Warszawie

Napisz do nas!

Egzamin na tłumacza przysięgłego – na czym polega?

Każdy, kto chce przystąpić do egzaminu pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, musi wypełnić formularz i wysłać go na adres Ministerstwa Sprawiedliwości. Informację o dacie egzaminu otrzymuje się najpóźniej 21 dni przed jego ostatecznym terminem. Egzamin składa się z dwóch części: 

 • I część (pisemna) – kandydat na tłumacza przysięgłego przekłada dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwa z języka polskiego na obcy. Przynajmniej jedno z zadań zawiera tekst prawniczy, urzędowy lub sądowy. Ta część trwa 4 godziny.

 • II część (ustna) – kandydat na tłumacza przysięgłego przekłada dwa pisemne teksty z języka obcego na język polski metodą a vista (z wł. na pierwszy rzut oka) i dwa teksty metodą konsekutywną. Egzaminator czyta fragmenty tekstu, które tłumacz na bieżąco przekłada ustnie na język docelowy. 

Do II części egzaminu można przystąpić tylko po pozytywnym zdaniu I części.

O czym jeszcze musi pamiętać tłumacz przysięgły?

Zastanawiając się nad tym, jak zostać tłumaczem przysięgłym, warto wziąć pod uwagę nie tylko wymogi formalne, lecz także swoje predyspozycje i cechy. Tłumacz przysięgły powinien cechować się wyjątkową  starannością i precyzją podczas wykonywania pracy. Niezwykle istotne jest również, aby dbał o bezpieczeństwo informacji i zachowanie poufności tłumaczonych dokumentów.  Warto również pamiętać, że zawód tłumacza przysięgłego wiąże się z nieustannym poszerzaniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności. 

Osoby, które odnajdują się w powyższym opisie i chcą np. realizować w przyszłości np. uwierzytelnione tłumaczenia pisemne prawne w Warszawie lub innym dużym mieście, powinny rozważyć zdobycie tytułu tłumacza przysięgłego.

Masz pytanie? Napisz do nas!

  WYCENA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

   

  Dane kontaktowe*  Jaki jest język źródłowy tekstu do tłumaczenia?*

  Jaki jest język docelowy? (Jeśli będzie to kilka języków, prosimy o podanie ich po przecinku)*

  Na kiedy jest potrzebne tłumaczenie?

  Jak najszybciejTermin nie ma znaczeniaNie później niż:

  Rodzaj tłumaczenia

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie uwierzytelnione

  Informacje dodatkowe (np. przeznaczenie tłumaczenia)

  Wgraj plik

  Jeśli chcesz wycenić więcej niż jeden plik, spakuj je razem do archiwum .rar lub .zip i wgraj jako jeden załącznik.

  Abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przygotowania wyceny i późniejszej realizacji zelecenia, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zaznaczenie pierwszej lub obu poniższych zgód oraz zapoznanie się z informacją, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.