Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe – czym się różni?

Tlumaczenie zwykle a przysiegle - czym sie roznia?

Tłumaczenie zwykłe i przysięgłe to formalnie dwie różne rzeczy, choć w treści mogą niczym się nie różnić. Przekładu z języka obcego możemy potrzebować zarówno w sprawach prywatnych, jak i urzędowych. O tym, kiedy jest wymagane tłumaczenie przysięgłe, a kiedy zwykłe będzie wystarczające, decyduje ich przeznaczenie. Z artykułu dowiesz się, na czym polegają różnice między nimi.

Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe to potoczne określenie, pochodzące od wykonującego je tłumacza przysięgłego. Prawidłowa nazwa brzmi tłumaczenia uwierzytelnione. Do niedawna musiały one być zawsze sporządzone w formie drukowanej, podpisane i podbite pieczęcią na każdej stronie przez tłumacza przysięgłego, a na końcu dodatkowo opatrzone klauzulą poświadczającą. Obecnie tłumaczenie przysięgłe można przygotować także w formie elektronicznej. W tym wypadku fizyczna pieczęć jest zastępowana przez podpis elektroniczny. W obu przypadkach formalności te nadają przetłumaczonemu pismu moc dokumentu urzędowego. Za jego treść pełną odpowiedzialność ponosi sporządzający je tłumacz. Jeżeli klient poniesie straty wynikające z błędów w przekładzie, ma prawo dochodzić odszkodowania finansowego. W skrajnych przypadkach tłumacz może nawet stracić prawo do wykonywania zawodu.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Każda osoba po ukończeniu filologii, znająca biegle język, może wykonywać tłumaczenia zwykłe, a przysięgłe jedynie tłumacz przysięgły. Osoba ta po zdaniu egzaminu państwowego zostaje zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości, a jej pracę reguluje ustawa o zawodzie tłumacza. Jakie warunki musi spełniać tłumacz przysięgły?

 1. znać język polski,
 2. mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, lub EFTA,
 3. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie może być osobą karaną za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 5. mieć przynajmniej tytuł magistra,
 6. zdać państwowy egzamin tłumacza.

Po spełnieniu tych warunków zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje swoją pieczęć.

Jakie dokumenty tłumaczy tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne do poświadczenia wiarygodności i autentyczności różnego rodzaju dokumentów. Zatem jakie dokumenty tłumaczy tłumacz przysięgły? Wszystkie potrzebne do przedstawienia organom urzędowym czy sądowym, czyli:

 • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • dokumenty sądowe,
 • umowy sprzedaży,
 • dyplomy,
 • świadectwa,
 • dokumentacje medyczne,
 • akty własności itp.

Tylko tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego jest uznawane za dokument przez organy państwowe, samorządowe i sądowe.

Tlumaczenie zwykle, a przysiegle

Jak określić, kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Klienci biur tłumaczeń czasami nie są pewni, czy dokument, który chcą złożyć w urzędzie, wymaga przekładu uwierzytelnionego i zwracają się z tym pytaniem do nich. Niestety nie ma na nie prostej odpowiedzi. Możliwa jest sytuacja, w której jedna instytucja będzie wymagała przekładu uwierzytelnionego danego dokumentu, a inna zadowoli się przekładem zwykłym. Jeśli chcesz mieć stuprocentową pewność, jakiego rodzaju tłumaczenia pisemnego potrzebujesz, zawsze pytaj o to w urzędzie lub instytucji, do której składasz dokument. 

Czym są tłumaczenia zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe to podstawowy rodzaj usługi świadczonej przez tłumaczy. Nie są do nich potrzebne specjalne uprawnienia, ale ukończony odpowiedni filologiczny kierunek językowy. Służą do przekładu treści, które nie są oficjalnymi dokumentami. Najczęściej tłumaczone przez zwykłych tłumaczy treści to:

 • publikacje naukowe,
 • proza,
 • poezja,
 • strony internetowe,
 • materiały reklamowe,
 • opisy produktów,
 • instrukcje różnego rodzaju. 

To, czym się różni tłumaczenie przysięgłe od zwykłego, to jego forma. Zwykłe tłumaczenia najczęściej sporządzane są w formie elektronicznej. Mogą być nawet przesyłane klientom w formie edytowalnej jako plik tekstowy. Nie zawierają podpisów ani pieczęci tłumaczy i nie stanowią oficjalnych dokumentów. Pod względem poprawności językowej i gramatycznej, nie ustępują one tłumaczeniom przysięgłym, ale nie mają mocy prawnej.

Oprócz tłumaczeń zwykłych pisemnych istnieją tłumaczenia ustne. Polegają one na prowadzonym na żywo przekładzie rozmowy, debaty, konferencji itp. Wśród nich można rozróżnić:

 • tłumaczenie symultaniczne, czyli równoległe do wypowiedzi osoby tłumaczonej,
 • konsekutywne, czyli tłumaczenie wykonywane podczas przerwy w wypowiedzi rozmówcy,
 • szeptane, czyli prowadzone na ucho w trakcie przemówienia lub wypowiedzi jakiegoś mówcy.

Możliwe jest też tłumaczenie ogólnego sensu kilku wypowiedzi. Usługi tłumaczy zwykłych są zwykle tańsze niż przysięgłych.

Profesjonalne tłumaczenia z Biretą

Biuro tłumaczeń Bireta z Warszawy wykonuje specjalistyczne tłumaczenia pisemne oraz ustne w większości języków europejskich, oraz azjatyckich. Oferujemy usługi językowe dla biznesu i przemysłu już od 20 lat. Dzięki naszej pomocy klienci z sukcesami realizują międzynarodowe projekty

Naszą specjalnością są tłumaczenia techniczne dla dużych projektów. Wykonujemy zarówno uwierzytelnione tłumaczenia prawnicze, jak i tłumaczenia zwykłe pisemne i ustne. Zapewniamy wsparcie tłumaczy podczas spotkań handlowych, negocjacji czy szkoleń. Realizujemy też kompleksową obsługę międzynarodowych targów lub kongresów. Pełen zakres naszych usług znajduje się pod linkiem biuro tłumaczeń Warszawa.

Podsumowanie

Tłumaczenie przysięgłe jest konieczne, jeśli chcesz, aby tłumaczony dokument nabył lub zachował swą moc prawną. W tym celu musisz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Natomiast w przypadku prywatnych tekstów do przetłumaczenia jak listy, ulotki, instrukcje czy książki, wystarczy Ci tańsze tłumaczenie zwykłe. Warto jednak upewnić się, że tłumacz je wykonujący jest doświadczony i rzetelny. 

Masz pytanie? Napisz do nas!

  WYCENA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

   

  Dane kontaktowe*  Jaki jest język źródłowy tekstu do tłumaczenia?*

  Jaki jest język docelowy? (Jeśli będzie to kilka języków, prosimy o podanie ich po przecinku)*

  Na kiedy jest potrzebne tłumaczenie?

  Jak najszybciejTermin nie ma znaczeniaNie później niż:

  Rodzaj tłumaczenia

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie uwierzytelnione

  Informacje dodatkowe (np. przeznaczenie tłumaczenia)

  Wgraj plik

  Jeśli chcesz wycenić więcej niż jeden plik, spakuj je razem do archiwum .rar lub .zip i wgraj jako jeden załącznik.

  Abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przygotowania wyceny i późniejszej realizacji zelecenia, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zaznaczenie pierwszej lub obu poniższych zgód oraz zapoznanie się z informacją, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.