Kancelaria niejawna nazywana inaczej kancelarią tajną to komórka organizacyjna, która rejestruje, gromadzi, kopiuje i wydaje utajnione materiały upoważnionym do tego osobom. W miejscach, w których przetwarza się informacje niejawne obowiązuje utworzenie kancelarii niejawnej i zatrudnienie kierownika kancelarii przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kancelaria niejawna – oficjalna definicja

Według ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych kancelaria tajna to: 

(…) wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległa pełnomocnikowi ochrony, obsługiwana przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. (art. 42 ust. 4 ustawy)

Jak wygląda kancelaria niejawna?

Zorganizowanie przestrzeni kancelarii niejawnej wymaga spełnienia warunków bezpieczeństwa. Kancelaria niejawna musi być między innymi: 

 • zlokalizowana w budynku o konstrukcji murowanej lub betonowej;
 • oddzielona od innych pomieszczeń stałymi przegrodami budowlanymi;
 • wyposażona w drzwi wejściowe stalowe lub drewniane pełne wzmocnione o grubości co najmniej 2 cm, obustronnie obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, zabezpieczone przed wyłamaniem od strony zawiasów, wyposażone w dwa zamki, w tym jeden mechaniczny szyfrowy, o zmiennym nastawieniu szyfrowym, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, skoku nastawień nie większym niż jedna działka, posiadający co najmniej 100 podziałek na tarczy;
 • zabezpieczona w sposób uniemożliwiający otwarcie okien przez osobę nieupoważnioną oraz wgląd z zewnątrz;
 • wzbogacona w system alarmowy, systemy sygnalizujące próby siłowego otwarcia drzwi wejściowych i okien, ruch w pomieszczeniach oraz system sygnalizacji napadu.

Przygotowanie pomieszczenia kancelarii niejawnej reguluje szczegółowo rozdział 3. Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

Główne obowiązki kancelarii niejawnej biura tłumaczeń Bireta

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje m.in. tłumaczenia niejawne o klauzuli “zastrzeżone” , dlatego powołana została kancelaria tłumaczeń niejawnych. Do obowiązków kancelarii należą:

 • bieżące ewidencjonowanie materiałów zastrzeżonych wytwarzanych, otrzymanych i wysyłanych oraz przechowywanie materiałów ostatecznie załatwionych;
 • nadzór nad prawidłowym oznaczeniem materiałów zastrzeżonych;
 • terminowe doręczanie adresatom otrzymanej korespondencji;
 • przygotowanie otrzymanych od pracowników materiałów zastrzeżonych do wysyłki oraz terminowe wysyłanie korespondencji;
 • zapewnienie ochrony materiałów niejawnych;
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.

Przepisy prawne

Poza wspomnianymi już dokumentami i regulacjami warto też poznać: 

 • „ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne”
 • „ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych”
 • „ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych”

Polecamy:

Masz pytanie? Napisz do nas!

  WYCENA TŁUMACZENIA PISEMNEGO

   

  Dane kontaktowe*  Jaki jest język źródłowy tekstu do tłumaczenia?*

  Jaki jest język docelowy? (Jeśli będzie to kilka języków, prosimy o podanie ich po przecinku)*

  Na kiedy jest potrzebne tłumaczenie?

  Jak najszybciejTermin nie ma znaczeniaNie później niż:

  Rodzaj tłumaczenia

  Tłumaczenie zwykłeTłumaczenie uwierzytelnione

  Informacje dodatkowe (np. przeznaczenie tłumaczenia)

  Wgraj plik

  Jeśli chcesz wycenić więcej niż jeden plik, spakuj je razem do archiwum .rar lub .zip i wgraj jako jeden załącznik.

  Abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przygotowania wyceny i późniejszej realizacji zelecenia, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zaznaczenie pierwszej lub obu poniższych zgód oraz zapoznanie się z informacją, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.