Tłumaczyliśmy podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016

W dniach 24 i 25 lutego w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Tłumaczenia podczas tego wydarzenia zapewniało biuro tłumaczeń Bireta.

Konferencja zgromadziła wielu polskich i zagranicznych specjalistów z branży kolejowej. Uczestnicy wysłuchali prelekcji i dyskusji dotyczących m.in. globalnego podejścia do bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, systemów zarządzania bezpieczeństwem, wspólnych metod bezpieczeństwa odnośnie oceny ryzyka i monitorowania, a także związków pomiędzy bezpieczeństwem w transporcie kolejowym a techniką i regulacjami.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego objęte było honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytutu Kolejnictwa oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/forum-bezpieczenstwa-kolejowego-2016-240.html