Zapraszamy na Smart City Forum!

Smart City Forum
Zapraszamy na V edycję Smart City Forum, która odbędzie się 8 i 9 marca w hotelu Westin w Warszawie. Bireta będzie zapewniać kompleksową obsługę tłumaczeniową tego wydarzenia.

Smart City Forum jest miejscem spotkań i świadomej dyskusji, stanowiąc odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą życia i funkcjonowania w aglomeracjach miejskich. Podążając śladami rozwoju innych miast europejskich oraz dostępnych co raz to bardziej innowacyjnych rozwiązań, celem Forum jest stworzenie możliwości polskim miastom i dostawcom na wymianę zdobytej wiedzy i kooperację, która będzie motywacją do dalszej ewolucji i doskonalenia panujących systemów urbanistycznych.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego wydarzenia jest Gremium Rady Programowej, której przewodniczy Pan Mariusz Gaca (Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Konsumenckiego), w skład której wchodzi 63 członków, w tym 26 Prezydentów polskich miast,
29 przedstawicieli biznesu oraz ekspertów i specjalistów z dziedziny smart city.

Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, administracji rządowej, znanymi ekspertami
z takich branż jak: deweloperska, medyczna, transportowa, energetyczna, edukacyjna czy również usług publicznych sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

Grupa docelowa:

Przedstawiciele ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ oraz reprezentanci sektorów biznesowych:

  • IT
  • TRANSPORT
  • TELEKOMUNIKACJA
  • ENERGETYKA
  • BUDOWNICTWO
  • MEDYCYNA
  • EDUKACJA

a także kancelarie prawne i firmy doradcze.

Więcej informacji na stronie: http://smartcityforum.pl/.