Bireta członkiem Izby Kolei

 

Z radością informujemy, że w grudniu ubiegłego roku biuro tłumaczeń BIRETA zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Producentów i Usług na Rzecz Kolei.

Izba Kolei zrzesza firmy związane z rynkiem kolejowym w Polsce. Misją Izby jest reprezentowanie interesów  jej członków oraz wspieranie rozwoju transportu szynowego w naszym kraju. Działania Izby skupiają się przede wszystkim na organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, czy misji gospodarczych. Izba wydaje również dwumiesięcznik “Raport Kolejowy” oraz  Katalog Firm stowarzyszonych. Oferuje także usługi w zakresie doradztwa, badania rynku i pozyskiwania partnerów handlowych.

Liczba wykonywanych przez Biretę tłumaczeń o tematyce kolejowej stale wzrasta. Współpracujemy z takimi firmami jak AXTONE, AKIEM SAS, PKP Energetyka, PKP Cargo, Strabag Rail, Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego i wieloma innymi.  Zapewniamy obsługę tłumaczeniową największych konferencji kolejowych w Polsce, m.in.:

  • Europejskiego Forum Taborowego (w latach 2014, 2015 i 2016)
  • Międzynarodowej Konferencji pt. „Najnowsze Technologie w Transporcie Szynowym” (2015, 2016)
  • Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2015 i 2016
  • Konferencji Kolejowe Okręgi Badawcze
  • Konferencji „Perspektywy kolei dużych prędkości w Polsce”
  • Konferencji Dworce

Chcąc rozszerzyć jeszcze działalność związaną z branżą kolejową, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Izby. W grudniu 2016 r. Bireta otrzymała certyfikat członkowski z rąk prezydenta Izby i prezesa Elektrowni Chorzów, pana Adama Przybyło.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie do grona członków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Cieszymy się, że biuro tłumaczeń Bireta będzie mogło przyczynić się do rozwoju rynku kolejowego w Polsce.