BIRETA z certyfikatem normy ISO 27001

ISO 27001 logo
Z radością informujemy, że w ostatnim tygodniu września Biuro Tłumaczeń BIRETA pomyślnie przeszło audyt certyfikujący międzynarodowej normy ISO 27001. Norma ta określa wymagania związane z wdrożeniem, utrzymaniem, monitorowaniem i udoskonalaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 
Ochrona danych jest bardzo istotną kwestią w każdym przedsiębiorstwie, jednak w biurze tłumaczeń, gdzie codziennie przetwarzamy dziesiątki dokumentów otrzymanych od klientów, bezpieczeństwo informacji to kwestia priorytetowa. Dzięki certyfikowanemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji możemy zagwarantować klientom pełną poufność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych. 
 
Podstawowym celem normy ISO 27001 jest ochrona informacji przed ich utratą, zniszczeniem lub dostaniem się w niepowołane ręce. Norma obejmuje jedenaście obszarów, które mają wpływ na bezpieczeństwo danych z firmie:
 • polityka bezpieczeństwa,
 • organizacja bezpieczeństwa informacji,
 • zarządzanie aktywami,
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • zarządzanie systemami i sieciami,
 • kontrola dostęp,
 • zarządzanie ciągłością działania,
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.