Bireta partnerem Kongresu ENVICON Water

BIRETA Professional Translations została partnerem tłumaczeniowym  pierwszej edycji międzynarodowego Kongresu ENVICON Water organizowanego przez firmę Abrys Sp. z o.o.

Kongres  odbędzie się 10 i 11 maja w Bydgoszczy podczas Targów WOD-KAN, największej w kraju imprezy wystawienniczej o tematyce wodno-kanalizacyjnej.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostaną zagadnienia dotyczące rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski, a także inwestycji w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków oraz wyzwań jakościowych i ocena zasobów wodnych. Kongres ENVICON Water stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń, pozwalającej na wypracowanie wspólnej strategii działań, którą Polska będzie wdrażała w najbliższych latach.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie http://abrys.enviconwater.pl/ 

Serdecznie zapraszamy!

envicon_BANER_1200_300