BIRETA z akredytacją ABW

Z radością informujemy, że BIRETA otrzymała akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego wydaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego!
Dzięki temu możemy w naszym biurze przetwarzać informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej.