BIRETA przetłumaczyła SIWZ dotyczący instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Dolna Odra

W styczniu tego roku wykonaliśmy kolejne duże tłumaczenie z branży energetycznej. Przełożyliśmy z języka polskiego na angielski  kilkaset stron Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod nazwą „Dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5,6,7,8 w Elektrowni Dolna Odra”.

Więcej informacji na temat tej inwestycji jest dostępnych na stronie zamawiającego PGE GiEK S.A. https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicNoticeDetails&noticeIdentity=18179&expired=

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie tłumaczeń energetycznych. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 648 55 77 lub mailowy na adres bireta@bireta.pl.