BIRETA partnerem Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”

Biuro tłumaczeń BIRETA zostało partnerem tegorocznej – IV edycji seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych” organizowanego przez firmę CBE Polska. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia 2016 roku w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Podczas seminarium wystąpią eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne oraz lokalne przedsiębiorstwa, a także współpracujące z nimi firmy. Specjaliści będą dyskutować na temat opłacalności budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP. Zwrócą też uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu przyszłego wdrożenia rynku mocy.

Wśród gości seminarium znajdą się m.in.:

 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni,
 • przemysłowych odbiorców energii
 • przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
 • oczyszczalni ścieków
 • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  firm doradczych i kancelarii prawnych
 • przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
  banków finansujących inwestycje energetyczne
 • rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia http://cbepolska.pl/pl/iv-seminarium-czynniki-rozwoju-inwestycji-kogeneracyjnych.html.