1. Zapytanie
01a

Wyślij nam dokumenty do wyceny na adres

wycena@bireta.pl

lub

zadzwoń: +48 (22) 648 55 77

Skontaktujemy się w możliwie najkrótszym terminie.

 

2. Analiza tekstu i szacunkowa wycena

Po otrzymaniu dokumentu do wyceny dokonujemy jego dokładnej analizy. Ustalamy, do jakich celów będzie służył przetłumaczony tekst: czy będzie wykorzystywany wewnętrznie w firmie, publikowany w materiałach promocyjnych lub na stronie www. Czynniki te wpływają na zakres wymaganej weryfikacji językowej i merytorycznej. Na podstawie wykonanej analizy, nasz Dział Sprzedaży i Ofertowania przygotowuje i przesyła bezpłatną, szacunkową wycenę kosztów tłumaczenia oraz Regulamin naszych usług. Proponowane stawki uzależnione są od specyfiki danego tekstu oraz wybranego przez Klienta trybu realizacji.

• 1 strona tłumaczenia pisemnego zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacjami, liczonych w edytorze Word (rozliczenie z dokładnością do pół strony).

• 1 strona tłumaczenia pisemnego przysięgłego zawiera 1125 znaków (rozliczenie z dokładnością do całej strony).

 

3. Przygotowanie otrzymanych materiałów do tłumaczenia

Po otrzymaniu od Klienta pisemnej akceptacji wyceny oraz terminu realizacji, działamy według określonej procedury:

Dział Sprzedaży i Ofertowania przekazuje dokumenty do Działu Realizacji, gdzie:

• potwierdzamy przyjęcie zlecenia;
• wyznaczamy Project Managera (PMa), odpowiedzialnego za koordynację prac oraz kontakt z Klientem podczas realizacji projektu;
• kompletujemy Zespół Projektowy- tłumaczy oraz weryfikatorów, których przydzielamy zgodnie z tematyką danego zlecenia.

Dział Inżynierii Plików przygotowuje dokumenty do tłumaczenia w programie SDL Trados:

• przy pomocy specjalnego oprogramowania OCR (Optical Character Recognition), konwertuje pliki z wersji nieedytowalnych (np. pdf) do wersji edytowalnych,
• dostosowuje dokumenty do tłumaczenia zgodnie z wymogami oprogramowania wspierającego proces tłumaczenia (CAT),
• przekazuje odpowiednio przygotowane pliki do realizacji tłumaczenia.

 

4. Realizacja tłumaczenia – etap zasadniczy

Tłumaczenie wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania:

• SDL Trados Studio 2011
• MultiTerm (glossary)
• Auto CAD

Specjalistyczne oprogramowanie, dzięki możliwości korzystania ze wspólnych zasobów, takich jak bazy słownikowe i pamięci tłumaczeniowe, umożliwia nam zachowanie spójności terminologicznej w obrębie całego projektu.

Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami, którzy specjalizują się w wybranych dziedzinach i posiadają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach związanych z daną branżą.

Usługi dodatkowe

Zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta proponujemy również usługi dodatkowe, takie jak:

• Redakcja
• Skład DTP

 

5. Weryfikacja tłumaczenia

Tłumaczenia wykonywane przez nasze biuro podlegają dokładnej kontroli jakości. W ramach wewnętrznych procedur, Dział Tłumaczeń i Zapewnienia Jakości ostatecznie sprawdza dokument pod kątem poprawności.

Przeprowadzamy weryfikację tłumaczenia, która ma na celu sprawdzenie, czy dokument źródłowy został prawidłowo przetłumaczony, a jakość tłumaczenia odpowiada najwyższym standardom. Weryfikację tłumaczeń powierzamy najbardziej doświadczonym tłumaczom, spełniającym kryteria określone w procedurach świadczenia usług tłumaczeniowych, obowiązujących w firmie Bireta. Weryfikacja składa się z dwóch etapów:

• Etap pierwszy – sprawdzenie tekstu pod kątem spójności terminologicznej oraz poprawności stylistycznej.
• Etap drugi – ostateczne sprawdzenie dokumentu pod kątem poprawności liczb, symboli, łączy, itp. oraz odwzorowania układu graficznego oryginału.

 

6. Przekazanie gotowego tłumaczenia do Klienta i rozliczenie usługi

Gotowe tłumaczenie przekazujemy w ustalony wcześniej z Klientem sposób (e-mail, FTP, itp.).

Po odesłaniu gotowego tłumaczenia, wystawiamy fakturę VAT, którą przekazujemy Klientowi mailowo lub pocztą tradycyjną.

7. Badanie satysfakcji Klientów

W celu zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz procesu obsługi, przeprowadzamy Badanie satysfakcji Klientów.

Oceny oraz sugestie naszych Klientów pomagają nam wychodzić naprzeciw Ich oczekiwaniom.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.