1. Zapytanie
01a

Wyślij nam dokumenty do wyceny na adres

wycena@bireta.pl

lub

zadzwoń: +48 (22) 648 55 77

Skontaktujemy się w możliwie najkrótszym terminie.

 

2. Analiza tekstu i szacunkowa wycena

Po otrzymaniu dokumentu do wyceny dokonujemy jego dokładnej analizy. Ustalamy, do jakich celów będzie służył przetłumaczony tekst: czy będzie wykorzystywany wewnętrznie w firmie, publikowany w materiałach promocyjnych lub na stronie www. Czynniki te wpływają na zakres wymaganej weryfikacji językowej i merytorycznej. Na podstawie wykonanej analizy, nasz Dział Sprzedaży i Ofertowania przygotowuje i przesyła bezpłatną, szacunkową wycenę kosztów tłumaczenia oraz Regulamin naszych usług. Proponowane stawki uzależnione są od specyfiki danego tekstu oraz wybranego przez Klienta trybu realizacji.

• 1 strona tłumaczenia pisemnego zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacjami, liczonych w edytorze Word (rozliczenie z dokładnością do pół strony).

• 1 strona tłumaczenia pisemnego przysięgłego zawiera 1125 znaków (rozliczenie z dokładnością do całej strony).

 

3. Przygotowanie otrzymanych materiałów do tłumaczenia

Po otrzymaniu od Klienta pisemnej akceptacji wyceny oraz terminu realizacji, działamy według określonej procedury:

Dział Sprzedaży i Ofertowania przekazuje dokumenty do Działu Realizacji, gdzie:

• potwierdzamy przyjęcie zlecenia;
• wyznaczamy Project Managera (PMa), odpowiedzialnego za koordynację prac oraz kontakt z Klientem podczas realizacji projektu;
• kompletujemy Zespół Projektowy- tłumaczy oraz weryfikatorów, których przydzielamy zgodnie z tematyką danego zlecenia.

Dział Inżynierii Plików przygotowuje dokumenty do tłumaczenia w programie SDL Trados:

• przy pomocy specjalnego oprogramowania OCR (Optical Character Recognition), konwertuje pliki z wersji nieedytowalnych (np. pdf) do wersji edytowalnych,
• dostosowuje dokumenty do tłumaczenia zgodnie z wymogami oprogramowania wspierającego proces tłumaczenia (CAT),
• przekazuje odpowiednio przygotowane pliki do realizacji tłumaczenia.

 

4. Realizacja tłumaczenia – etap zasadniczy

Tłumaczenie wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania:

• SDL Trados Studio 2011
• MultiTerm (glossary)
• Auto CAD

Specjalistyczne oprogramowanie, dzięki możliwości korzystania ze wspólnych zasobów, takich jak bazy słownikowe i pamięci tłumaczeniowe, umożliwia nam zachowanie spójności terminologicznej w obrębie całego projektu.

Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami, którzy specjalizują się w wybranych dziedzinach i posiadają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach związanych z daną branżą.

Usługi dodatkowe

Zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta proponujemy również usługi dodatkowe, takie jak:

• Redakcja
• Skład DTP

 

5. Weryfikacja tłumaczenia

Tłumaczenia wykonywane przez nasze biuro podlegają dokładnej kontroli jakości. W ramach wewnętrznych procedur, Dział Tłumaczeń i Zapewnienia Jakości ostatecznie sprawdza dokument pod kątem poprawności.

Przeprowadzamy weryfikację tłumaczenia, która ma na celu sprawdzenie, czy dokument źródłowy został prawidłowo przetłumaczony, a jakość tłumaczenia odpowiada najwyższym standardom. Weryfikację tłumaczeń powierzamy najbardziej doświadczonym tłumaczom, spełniającym kryteria określone w procedurach świadczenia usług tłumaczeniowych, obowiązujących w firmie Bireta. Weryfikacja składa się z dwóch etapów:

• Etap pierwszy – sprawdzenie tekstu pod kątem spójności terminologicznej oraz poprawności stylistycznej.
• Etap drugi – ostateczne sprawdzenie dokumentu pod kątem poprawności liczb, symboli, łączy, itp. oraz odwzorowania układu graficznego oryginału.

 

6. Przekazanie gotowego tłumaczenia do Klienta i rozliczenie usługi

Gotowe tłumaczenie przekazujemy w ustalony wcześniej z Klientem sposób (e-mail, FTP, itp.).

Po odesłaniu gotowego tłumaczenia, wystawiamy fakturę VAT, którą przekazujemy Klientowi mailowo lub pocztą tradycyjną.

7. Badanie satysfakcji Klientów

W celu zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz procesu obsługi, przeprowadzamy Badanie satysfakcji Klientów.

Oceny oraz sugestie naszych Klientów pomagają nam wychodzić naprzeciw Ich oczekiwaniom.