TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE: PRAWO, FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Tłumaczenia prawne i finansowe wykonują dla nas wyłącznie wysoko wykwalifikowani tłumacze – członkowie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych oraz tłumacze przysięgli.

Należymy do Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, tym samym przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk, określającego zasady świadczenia profesjonalnych usług tłumaczeniowych.

Gwarantujemy Bezpieczeństwo i ochronę poufności informacji – nasi tłumacze posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Pracujemy zgodnie z międzynarodową normą ISO 17100, określającą wymagania dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych.

Stosujemy dwustopniowy system kontroli jakości – przetłumaczony tekst jest zawsze sprawdzany przez drugiego tłumacza – weryfikatora.

Tłumaczymy:

 • akty notarialne
 • akty prawne
 • certyfikaty
 • dokumenty procesowe
 • dokumenty założycielskie spółek polskich i zagranicznych
 • gwarancje bankowe
 • odpisy z Rejestru Przedsiębiorców (KRS)
 • opinie i Raporty Niezależnych Biegłych Rewidentów
 • pełnomocnictwa
 • podpisywanie aktów notarialnych
 • procesy w Krajowej Izbie Odwoławczej
 • prospekty emisyjne
 • raporty due diligence
 • rozprawy sądowe
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania z audytów
 • umowy handlowe:
  • umowy licencyjne
  • umowy przeniesienia praw
  • umowy serwisowe
  • umowy kredytowe
  • umowy świadczenia usług
  • umowy użytkowania rzeczy
  • umowy współpracy
 • walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • zaświadczenia o niekaralności
Lista Klientów