Odpowiedzialność społeczna

W Birecie wierzymy, że wszystkie przedsiębiorstwa, również małe i średnie, mają realny wpływ na otaczającą je rzeczywistość. Jesteśmy świadomi konsekwencji swoich działań. Staramy się, aby aktywność naszego biura oddziaływała pozytywnie na środowisko lokalne i globalne.

Trzonem naszej polityki CSR jest członkostwo w United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Tym samym zobowiązujemy się do powiązania swoich strategicznych działań biznesowych z 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, które brzmią:


  1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
  2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.
  3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji,
  4. wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej,
  5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
  6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  7. Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego,
  8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
  9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
  10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

 

Propagujemy postawę ekologiczną. Usprawniliśmy procedury firmowe, m.in. realizacji zleceń, czy urlopowe, tak aby ograniczyć drukowanie dokumentów. Dbamy o oszczędzanie energii. Używamy energooszczędnych urządzeń elektronicznych. Oświetlenie i ogrzewanie jest wyłączane, kiedy w biurze nie przebywają pracownicy.

Tworzymy miejsca pracy – zatrudniamy osoby w każdym wieku, nie dyskryminujemy kandydatów na pracowników. Wspieramy kobiety. Wiele naszych pracownic to matki, które łączą pracę zawodową z życiem rodzinnym. Organizujemy staże dla młodych ludzi – pozwalamy im zdobyć praktyczne doświadczenie, ułatwiając tym samym wejście na rynek pracy.