Biuro tłumaczeń Bireta w 2019 roku osiągnięcia
Kończy się trzeci tydzień 2020 roku, ale chcemy jeszcze na chwilę cofnąć się do minionych dwunastu miesięcy. Rok 2019 upłynął nam przede wszystkim na doskonaleniu procesów i kompetencji związanych z neuronowymi tłumaczeniami maszynowymi i zaangażowaniu w działalność branżową.

W ciągu ostatnich miesięcy nasze biuro tłumaczeń Bireta w Warszawie:

  • wystąpiliśmy i wzięliśmy udział w panelach dyskusyjnych podczas trzech konferencji, na których m.in. podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z pracy z NMT,
  • dołączyliśmy do Elia – European Language Industry Association,
  • wraz z dziesięcioma innymi czołowymi biurami tłumaczeń założyliśmy polskie Stowarzyszenie Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT.

Dziękujemy naszym klientom i pracownikom za współpracę, wsparcie i zaangażowanie!

Teraz zabieramy się za realizację planów na rok 2020! Będziemy jeszcze intensywniej angażować się w branżowe działania, planujemy także poszerzyć naszą ofertę.