Bireta tłumaczy dla przemysłu jądrowego

Katalog firm dla przemysłu jądrowego
4 grudnia nasze biuro zapewniało kompleksową obsługę tłumaczeniową konferencji APR 2019 na temat innowacyjnych koreańskich technologii jądrowych.

Organizatorami wydarzenia były Korea Nuclear Association (KNA) Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) przy wsparciu Ambasady Republiki Korei w Polsce. Przedstawiciele polskiego i koreańskiego sektora energetycznego wzięli udział w rozmowach o potencjalnej współpracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Pod koniec listopada Ministerstwo Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych) opublikowało zaktualizowaną edycję katalogu polskich firm z branży jądrowej „Polish Industry for Nuclear Energy”, prezentujący polskie możliwości technologiczne w branży jądrowej. BIRETA jest jedynym biurem tłumaczeń, które znalazło się wśród firm wymienionych w katalogu.

18 listopada mieliśmy również przyjemność wzięcia udziału w Polish-US Nuclear Industry Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele polskiej i amerykańskiej administracji publicznej oraz sektora prywatnego. Konferencję otworzyły przemówienia pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotra Naimskiego oraz ambasadorki USA w Polsce, Georgette Mosbacher.