BIRETA tłumaczy dokumentację dot. budowy Tłoczni Strachocina

Rozpoczęliśmy właśnie kolejny duży projekt tłumaczeniowy. W najbliższych dniach będziemy tłumaczyć ponad 1000 stron Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących projektu „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. budowa Tłoczni Strachocina”.

Tłocznia gazu Strachocina realizowana będzie w ramach projektu budowy międzysystemowego połączenia Polska-Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja). Wykonawcą prac projektowych jest Biuro Studiów i Projektowania Gazownictwa GAZOPROJEKT SA. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2020 r.

Więcej informacji na temat tłumaczeń z dziedziny gazownictwa znaleźć można na stronie: https://www.bireta.pl/uslugi/tlumaczenia-pisemne/tlumaczenia-specjalistyczne/energetyka-gazownictwo-ochrona-srodowiska/