BIRETA wykonała tłumaczenia dot. przetargu GDDKiA

transportation_translation_road
W ostatnich tygodniach Biuro Tłumaczeń BIRETA przetłumaczyło 1500 stron dokumentacji dotyczącej przetargu ogłoszonego przez Generalną Inspekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Choć w naszym biurze wykonujemy wiele tłumaczeń branży energetycznej związanych z najważniejszymi projektami w Polsce, energetyka nie jest naszą jedyną specjalnością. Mamy również bardzo duże doświadczenie w tłumaczeniach technicznych z dziedziny m.in. transportu drogowego czy technologii informacyjnych.

W ostatnich tygodniach dla jednego z naszych Klientów wykonaliśmy tłumaczenia pisemne z języka polskiego na angielski  1500 stron dokumentacji przetargowej z zakresu inżynierii drogowej oraz IT.  Ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetarg dotyczył usług wsparcia i doradztwa technicznego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T.

Więcej informacji na temat wykonywanych przez nas tłumaczeń specjalistycznych można znaleźć na stronie: https://www.bireta.pl/uslugi/tlumaczenia-pisemne/tlumaczenia-specjalistyczne/